دامداري به روش نوين
 
نويسندگان
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است

چه نژادي بايد خريد ؟

 اگر منظورتان گوسفند داري داشتي است به فصل نژاد هاي گوسفند ايران مراجعـه كنيـد و نژادهايي ر ا كه در منطقه شما موجود است مطالعه كنيـد و هـر كـدام كـه بـا شـرايط شـما مناسبتر بود بخريد. حتماً گوسفندان يكدست و يكنواخت با مشخصات نظيـر هـم انتخـاب كنيد. بهترين سن براي شروع بكار گوسفندان 1.5 سالگي است در انتخاب قوچ خيلي دقت كنيد و اگر لازم باشد براي خريد يك قوچ خوب تا چند برابر قيمـت يـك مـيش هـم پـول بدهيد متضرر نشدهايد.

 اگر منظورتان پرواربندي است با مراجعه به مطالب فـصل نژادهـاي ايـران بـين نژادهـاي گوشتي، آن را كه امكانات خريدش براي شما آسانتر و فراهم تر است بخريد. اگر مي خواهيد گله شيري تشكيل دهيـد بهتـرين موقـع خريـد فـصل شـيردهي مـيش هـا است. هر ميشي كه پستان بزرگتر و ساختمان بدنش بي عيب بود و بره هـاي نـسبتاً قـوي تـري داشت انتخاب نماييد . بايد بدانيد كه در ايران نژاد شيري اختصاصي نداريم، فقـط نژادهـايي مثل گوسفند قزل آذربايجان كمي نسبت به ساير نژادها شيروارترند .

به هر ص ورت با اجراي برنامه بهبود مديريت و نژاد در مدت چند سال ميشود توان شير يك گله را افزايش داد.اگر مي خواهيـد گلـه پوسـتي داشـته باشـيد بهتـرين موقـع خريـد فـصل زايمـان اسـت و در اينصورت بايد به مركز پرورش نژاد رفته و بره هاي كمتر از يك هفته را از نزديـك ديـده و آنهايي كه پوست عالي تري دارند و مادرشان قوي و پر شير است انتخـاب كـرده و بخريـد.نژادهاي مهم پوستي ايران بطوري كه در فصل نژادها هم گفته شد قره گـل سـرخ و كبـوده شيراز و تا اندازه اي زندي اطراف قم و تهران است.براي گله داشتي بهترين سن بين 12 تا 18ماه است .

بعضي ترجيح م يدهند كـه گوسـفند يك ساله بخرند كه در اين صورت ارزانتر تمـام خواهـد شـد، ولـي معلـوم نيـست كـه ايـن گوسفندان مي توانند مادر خوبي باشند يا نه، بطوري كه در بالا هـم اشـاره شـد بـراي خريـد گوسفند شيري يا پوستي حتماً گوسفند بايد حداقل يك شـكم زائيـده باشـد تـا مشخـصات مورد نظر ر ا بتوانيم ببينيم . 

خريد گوسفند براي شروع گله داري يا پرواربندي مهمترين فرصت است اين فرصت را از دست ندهيد و در موقع خريد با چشم باز و آمادگي كامل وارد گله شـويد و هـر يـك از گوسفندان را با حوصله تمـام از فاصـله هـاي مناسـب (از مقابـل ، پهلوهـا ، پـشت سـر ) مـورد مشاهده كلي قرار دهيد . وضعيت پستان در مـيش و بيـضه هـا در قـوچ بايـد بازرسـي گـردد.ويژهگيهاي دنبه از نظر اندازه و شكل ظاهري، وضعيت سم و طرز ايستادن دام نيز مـد نظـر قرار گيرد. عيبها و حسنهايش را سنجيده و تصميم بگيريد

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۵۶:۲۶ ] [ كريمي ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب