دامداري به روش نوين
 
نويسندگان
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است

شير ماده غذايي است كه مصرف آن مثل گوشت قرمز براي ترميم و رشد عضلات بدن ضروري است . امروزه با توجه به ضرورت مصرف شير در جامعه ، توليد شير در درجه دوم اهميت بعداز گوشت قرمز قرار دارد . تركيبات شير دام هاي سبك به دليل بالا بودن نسبت پروتئين و چربي نسبت به شير گاو اغلب به صورت پنير ، روغن ، كره و ساير محصولات لبني به بازار عرضه مي شود و مقداري از نيازهاي غذايي كشور را تامين مي كند . به طوريكه همواره بازار خوبي براي خريد شير و فراورده هاي آن موجود است . 

ميزان توليد شير بر حسب طول دوره شيردهي و روش هاي مختلف شيردوشي و همچنين اهداف پرورشي نژادها و مناطق مختلف است . متاسفانه در طي چندين سال گذشته شاهد افزايش اين محصول پراهميت شده ايم . گراني شير خطر حذف شدن از سبدغذايي خانوار را به همراه دارد . 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۷:۳۳:۲۷ ] [ كريمي ]

كود از مهم ترين محصولات دامي مفيد در صنعت كشاورزي و باغداري مي باشد كه به دليل تركيبات خاص شيميايي كه دارد نقش اساسي در تقويت مزارع ، مراتع و باغ ها مي تواند داشته باشد . هر سال كشاورزان براي تقويت زمين هاي خود و توليد محصول با كيفيت تر از كود گوسفند جهت اين كار استفاده مي كنند . متوسط توليد ساليانه كود به ازاي هر راس گوسفند بين 150 تا 200 كيلوگر مي باشد . 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۷:۰۰:۲۸ ] [ كريمي ]

چه نژادي بايد خريد ؟

 اگر منظورتان گوسفند داري داشتي است به فصل نژاد هاي گوسفند ايران مراجعـه كنيـد و نژادهايي ر ا كه در منطقه شما موجود است مطالعه كنيـد و هـر كـدام كـه بـا شـرايط شـما مناسبتر بود بخريد. حتماً گوسفندان يكدست و يكنواخت با مشخصات نظيـر هـم انتخـاب كنيد. بهترين سن براي شروع بكار گوسفندان 1.5 سالگي است در انتخاب قوچ خيلي دقت كنيد و اگر لازم باشد براي خريد يك قوچ خوب تا چند برابر قيمـت يـك مـيش هـم پـول بدهيد متضرر نشدهايد.

 اگر منظورتان پرواربندي است با مراجعه به مطالب فـصل نژادهـاي ايـران بـين نژادهـاي گوشتي، آن را كه امكانات خريدش براي شما آسانتر و فراهم تر است بخريد. اگر مي خواهيد گله شيري تشكيل دهيـد بهتـرين موقـع خريـد فـصل شـيردهي مـيش هـا است. هر ميشي كه پستان بزرگتر و ساختمان بدنش بي عيب بود و بره هـاي نـسبتاً قـوي تـري داشت انتخاب نماييد . بايد بدانيد كه در ايران نژاد شيري اختصاصي نداريم، فقـط نژادهـايي مثل گوسفند قزل آذربايجان كمي نسبت به ساير نژادها شيروارترند .

به هر ص ورت با اجراي برنامه بهبود مديريت و نژاد در مدت چند سال ميشود توان شير يك گله را افزايش داد.اگر مي خواهيـد گلـه پوسـتي داشـته باشـيد بهتـرين موقـع خريـد فـصل زايمـان اسـت و در اينصورت بايد به مركز پرورش نژاد رفته و بره هاي كمتر از يك هفته را از نزديـك ديـده و آنهايي كه پوست عالي تري دارند و مادرشان قوي و پر شير است انتخـاب كـرده و بخريـد.نژادهاي مهم پوستي ايران بطوري كه در فصل نژادها هم گفته شد قره گـل سـرخ و كبـوده شيراز و تا اندازه اي زندي اطراف قم و تهران است.براي گله داشتي بهترين سن بين 12 تا 18ماه است .

بعضي ترجيح م يدهند كـه گوسـفند يك ساله بخرند كه در اين صورت ارزانتر تمـام خواهـد شـد، ولـي معلـوم نيـست كـه ايـن گوسفندان مي توانند مادر خوبي باشند يا نه، بطوري كه در بالا هـم اشـاره شـد بـراي خريـد گوسفند شيري يا پوستي حتماً گوسفند بايد حداقل يك شـكم زائيـده باشـد تـا مشخـصات مورد نظر ر ا بتوانيم ببينيم . 

خريد گوسفند براي شروع گله داري يا پرواربندي مهمترين فرصت است اين فرصت را از دست ندهيد و در موقع خريد با چشم باز و آمادگي كامل وارد گله شـويد و هـر يـك از گوسفندان را با حوصله تمـام از فاصـله هـاي مناسـب (از مقابـل ، پهلوهـا ، پـشت سـر ) مـورد مشاهده كلي قرار دهيد . وضعيت پستان در مـيش و بيـضه هـا در قـوچ بايـد بازرسـي گـردد.ويژهگيهاي دنبه از نظر اندازه و شكل ظاهري، وضعيت سم و طرز ايستادن دام نيز مـد نظـر قرار گيرد. عيبها و حسنهايش را سنجيده و تصميم بگيريد


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۵۶:۲۶ ] [ كريمي ]

پشم خوري و درمان آن 

پشم خواري مشكلي نسبتا رايج در دامداري ها است . اين معضل كه به نام گنده خواري نيز معروف است ، روش هاي درماني دارد كه در دنباله مطلب به شرح آن خواهيم پرداخت . 
💠آنچه كه مسلم است  پشم خوري و خاك خوري ناشي  از كمبود مواد معدني است.در برخي منابع پشم خوري را ناشي از كمبود روي و برخي ديگر كمبود مس و.... مي دانند.
مواد معدني با همديگر اثرات متقابل دارند.
 برخي از اين اثرات مانند:✔️🎗بالا بودن مس  سبب كاهش غلظت روي خون مي شود.✔️🎗بالا بودن موليبدن سبب كاهش مس خون مي گردد.✔️🎗بالا بودن آهن  سبب كاهش مس خون مي گردد✔️بالا بودن پتاسيم  جيره  سبب كاهش منيزيم خون مي شود.
لذا  اگر جيره  از لحاظ مواد معدني تعادل و تناسب نداشته باشد اختلال ايجاد مي گردد.
در صورت بروز پشم خوري:
اول مقدار مواد معدني جيره را  بيشتر كنيد و از نوع فسفر بالا  مصرف كنيد اگر پاسخ نداد ، نوع مكمل معدني را  تغيير دهيد  چون  برخي استانداردهاي تغذيه اي را رعايت نكرده اند.
حتما از مينزاليكس (#مينراميكس) به صورت محلول در آب  به صورت انفرادي مصرف كنيد.
در كنارش براي افزايش جذب مواد معدني مولتي آمينوجكت تزريق كنيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۱۵:۰۴ ] [ كريمي ]


 گندخواري در دام ها
 در صورت مواجه با گندخواري در دام ها : پشم ، چوب ، خاك و غيره...اقدامات ذيل انجام شود.
  بهبود جيره : اقلام خوراكي را به لحاظ كيفي و كمي افزايش دهيد.
 مكمل معدني به جيره بيفزاييد.
  استفاده از آجر معدني فسفر دار ۳۰ درصد در آغل به تعداد كافي و در معرض ديد دام (هر ۲ متر يك آجر)

 

با كليك كردن از آخرين اخبار قيمت روز گوسفند زنده آگاه شويد . 

 
  گذاشتن سنگ نمك به تعداد كافي در آخور ( برخي دامداري ها سنگ نمك را كف آغل ميگذارند كه اشتباه است.)
 دام هايي كه پشم خوري دارند جدا كنيد و در صورت لزوم به صورت انفرادي  در محلي ( فاقد پشم و خاك و...) نگهداري كنيد. ممكن است يك عادت فردي باشد ، به آنها بلوس معدني بخورانيد.
 در صورت شدت بالاي گندخواري چند بار تزريقِ : اُليگوييت ، كوبافس دكسترافر و يا سيانوفرين و يا ساير مكمل هاي تزريقي لازم است.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۱۰:۴۴ ] [ كريمي ]

سبب شناسي:ويروس زبان آبي(BTV) يك Orbivirus از خانواده Reoviridae است. تا كنون 24 سروگروپ از آن شناسايي شده است كه تنوع ژنتيكي بالايي دارند. 
اپيدميولوژي:عفونت ناشي از BTV در نواحي گرمسيري و نيمه گرمسيري اتفاق مي افتد. انتشار و شدت عفونت در نواحي مختلف به شرايط اقليمي، جغرافيايي و ارتفاع منطقه وابسته است كه اين امر با فعاليت ناقلين يعني پشه كوليكوئيدس در ارتباط است. در نواحي مرتفع بيماري ديده نميشود. در نواحي اندميك عفونت هميشگي است ولي بيماري باليني در دامهاي بومي غيرمعمول است و فقط زماني بيماري ديده ميشود كه سويه جديد از BTV وارد منطقه شده باشد و يا اينكه دامهاي حساس غير بومي به آنجا معرفي شوند. بيماري در برخي گونه ها اتفاق مي افتد ولي به طور مشخص گوسفند را درگير ميكند. گاو به عنوان بزرگترين مخزن براي گوسفند شناخته ميشود. عفونت طبيعي در بز به ندرت اتفاق مي افتد ولي به صورت تجربي ويروس قابليت انتقال به بز را دارد. بيماري واگيردار نيست و ويروس فقط از طريق بيولوژيك توسط پشه كوليكوئيدس به ميزبان حساس منتقل ميشود. بيش از 1400 گونه از پشه كوليكوئيدس در جهان شناسايي شده است ولي تعداد محدودي از آنها ناقل BTV هستند. بيشينه فعاليت اين پشه ها در دماي 13-35 درجه سانتيگراد است. به همين دليل در بيشتر نواحي بيماري به صورت فصلي ديده ميشود.ساير حشرات ممكن است ويروس را به صورت مكانيكي انتقال دهند ولي قادر به ايجاد همه گيري بيماري نيستند. ويروس به كربنات سديم مقاوم و به اسيد، هيدروكسيد سديم 3% و تركيبات يده حساس است. 
🔵عفونت جنين:در موارد بيماري طبيعي اختلالات مادرزادي سيستم عصبي در بره ها به ندرت اتفاق مي افتد. ولي اين حالت زمانيكه ميش آبستن با واكسن تخفيف حدت يافته واكسينه ميشود ديده شده است. عفونت ميش در اواسط آبستني ميتواند با تولد بره سالم همراه باشد كه اين بره به مدت 2ماه به دليل ويرميك بودن منشا عفونت به حساب مي آيد. 
⭐️پاتوژنز:بيماريزايي BTV ميتواند به دليل آسيب به اندوتليال عروق ايجاد شود. در اين حالت نفوذپذيري و شكنندگي عروق بيشتر شده و  DIC و نكروز بافتي را به همراه دارد. اين تغييرات منجر به ادم، پرخوني، خونريزي، التهاب و نكروز ميشود. استرس و دماي پايين محيط سبب وسعت بيشتر ضايعات ميشود. 
⭐️نشانه باليني:پس از دوره كمون كمتر از 1 هفته، تب بالا به مدت 5-6 روز نمايان ميشود. از روز دوم ريزش از بيني و بزاق به همراه قرمز شدن مخاط بيني و دهان آشكار ميگردد. ترشحات بيني موكوپرولان و اغلب خون آلود است. تورم و ادم لب ها، لثه، سجاف ثنايا و زبان اتفاق مي افتد. به دنبال تخريب مخاط دهان، بزاق خون آلود و دهان بوي تندي دارد. زخم هاي نكروتيك ريز به خصوص در كناره زبان ممكن است منجر به تورم زبان و ارغواني رنگ شدن آن شود. تعداد تنفس افزايش يافته و داراي صداي stertor است. اسهال و ديسانتري ممكن است ديده شود. گاهي به دليل لاميناتيس دام مبتلا به لنگش و زمين گيري است. به دنبال واكنش ميان عضله و ويروس، سفتي و كرختي عضلاني به صورت كج شدن گردن (wryneck) بروز ميكند. به دنبال كونژكتيويت شديد، ريزش فراوان اشك ديده ميشود. گاهي پشم به صورت موضعي يا كامل ميريزد. در بره هاي مبتلا به نواقص مادرزادي، نشانه هاي عصبي غالب است. در نواحي انزئوتيك به صورت دو سندرم ديده ميشود:1. فرمي از بيماري كه با سقط همراه است ولي واكنش تب در آن ديده نميشود. 2. شكل تحت حاد بيماري كه با ضايعات موضعي اندك، ضعف و لاغري مشخص ميشود. 
⭐️كلينيكال پاتولوژي:كاهش pcv و لكوپني اوليه كه در موارد شديد با لنفوپني همراه ميشود. ميتوان با كشت ويروس و يا شناسايي آنتي ژن به روش PCR از حضور BTV آگاه شد. تست هاي سرولوژي از قبيل CFT، AGID، ELISA و SNT در دسترس است كه به طور معمول براي تشخيص بين المللي از الايزا رقابتي بهره گرفته ميشود. 
⭐️كالبدگشايي:ضايعات مخاطي و جلدي، ادم و پرخوني سراسري همراه با خونريزي و نكروز عضلات اسكلتي و قلبي، خونريزي مشخص در پايه سرخرگ ريوي و پرخوني و ادم شيردان در لاشه دام مبتلا به زبان آبي ديده ميشود. 
⭐️كنترل:1. كاهش عفونت از طريق كاهش ناقلين: معمولا تمامي روشها به جهت كاهش مواجهه با كوليكوئيدس و كاهش جمعيت آنها بي نتيجه است.2. واكسيناسيون:واكسيناسيون تنها راه كنترل بيماري در نواحي آلوده است. واكسنهاي رايج به صورت تخفيف حدت يافته پلي والان است. واكسيناسيون سالانه يك ماه قبل از زمان مورد انتظار براي وقوع بيماري اجرا ميشود.در ميش آبستن به دليل ايجاد نواقص مادرزادي و سقط جنين، از واكسن تخفيف حدت يافته نبايد استفاده كرد. 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۹ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۱۲:۲۴:۰۳ ] [ كريمي ]

 1 -ساختن و پيراستن گله: حذف ميشهاي مسن، پستان معيـوب و دنـدان شكـسته و قـصر و جـايگزين نمـودن آن هـا بـا ميشهاي سالم  2 -خريد دام داشتي: با توجه به استطاعت مالي بهترين ها را بخريد . ميش هاي سالم با پ اها و دندانها و پـستان خـوب ، نژادي را بخريد كه وضع آب و هوا و مراتع و نوع علوفه محـل پـرورش آن نظيـر منطقـه شـما باشد. در انتخاب قوچ نهايت دقت را داشته باشيد و هميشه گوسفندان جـوان يـك دسـت و بـا ظاهري شبيه به هم را تهيه نماييد.  3 -آماده سازي گله براي جفتگيري: واكسيناسيون بر عليه بيماري هاي ميكروبي و ويروسي و خورانيدن داروهاي ضد انگل داخلـي (حلقوي و كپك) با هماهنگي ادارات دامپزشكي منطقه و اگر در پشم گوسـفند كنـه موجـود بود اصطبل و گوسفندان با پودرهاي كنه كش طبـق دسـتور العمـل كارخانـه سـازنده سمپاشـي كنيد.  فلاشينگ: حدود دو تا سه هفته قبل از جفتگيري گله را در مرتع سـبز و عـالي بچرانيـد و اگـر مرتع سبز نداريد روزانه 100 – 250 گرم جو به مدت 21 روز به اين قوچ ها و مـيش هـا بدهيـد در اين صورت نرخ برهزايي افزايش مي يابد. شماره زني و يا رنگ آميزي گله جهـت بررسـي  عملكرد دامهاي گله ضروري است.  4 -قوچ اندازي: رها كردن قوچ در گله در سه دوره فحلـي (هـر دوره فحلـي در گوسـفند و بـز 17 روز و سـه دوره مي شود 51 روزه) و بعد از آن رها كردن قوچ وازكتومي يا داراي سـينه بنـد آغـشته بـه رنـگ جهـت تـشخيص و حـذف مـيش هـاي قـصر . يـك قـوچ را حـداكثر بـه 30 راس مـيش اختصاص دهيد.  5 -تغذيه گوسفندان داشتي در آغل زمستاني: اين گوسفندان بايد طوري تغذيه شوند كه بـدون ايـن كـه محـصولي بدهنـد يـا خيلـي لاغـر و بي طاقت گردند زمستان را گذرانده و به بهـار برسـند در ايـن گونـه گلـه هـا روزانـ ه 500 گـرم يونجه و 500 گرم كاه و يا محصولات فرعي زراعي يـا بـاغي بـراي هـر راس گوسـفند كـافي خواهد بود.  6 -جيره تقويتي در دوره آبستني و شير دهي: ميش هاي آبستن براي اينكه بره به همراهشان بزرگ شـود احتيـاج بـه مقـداري غـذاي اضـافي دارند و از ماه سوم به بعد بايد روزانه 200 گرم يونجه خشك بـا 50گـرم كنجالـه و 100 گـرم جو و كمي پودر استخوان به غذاي روزانه اضافه گردد.  7 -آبستني و زايمان: به طور متوسط دوره آبستني ميش حدود 5 ماه اسـت و بهتـر اسـت هـر مـيش كـه مـي خواهـد زايمان كند، جدا كرده و در يك اتاقك بطول و عرض 1.5 و ارتفـاع يـك متـر قـرار دهـيم و كف آنرا كاه بريزيد و بعد از زايش كاه هاي زير پايش كه كثيف و خوني شده جمع كنيـد و بسوزانيد و ميش را وارده گله كنيد و كـف اتـاق مقـداري آهـك ريختـه و رويـش كـاه تـازه بريزيد. دماي زايشگاه بايد حدود 25 درجه باشد.  

با بهترين نكات براي مديريت بهتر در شغل دامپروري گوسفندي بيشتر آشنا شويد

8 -اهم اقدامات بعد از تولد بره: خشك و گرم كردن بره قطع بند ناف چهار انگشت بالاتر از محل اتصال آمدن خود به خود جفت 20 دقيقه بعد از زايمان  كمك به شير خوردن اوليه بره (آغوز يا ماك)  9 -از شير گرفتن بره ها: اصولاً بره و بزغاله از هفته دوم و سوم به بعد شروع به لب زدن به مواد علوفه اي قابـل دسـترس مي كند تاريخ از شير گيري بره ها 2 تا 3 ماه است. در زمـان شـير گيـري مـي بايـستي شـير مـيش بصورت دستي دوشيده شود در اين زمان چون شير ميش ها خود به خود كاهش مي يابد بـره و بزغاله ناچار است براي سير كردن شكم از علوفه و كنسانتره ها استفاده بيشتري نمايد.  10 – دسته بندي: جدا سازي دامهاي داشتي و حذفي گله  11 -پشم چيني: پشم را يك تخته برداريد . از دوبار قيچي كردن خـود داري كنيـد . تختـه پـشم را دور خـودش بسته بندي كرده، بپيچيد و در يك كيسه بگذاريد و از آلودگي پشم بـا مـواد خـارجي اجتنـاب كنيد و آن ها را در محل خشك نگهداري كنيد.  12 -حمام دادن دامها: گوسفندان را حداقل به مدت 2 دقيقه در حمام آماده شده فرو بريد.    13-واكسيناسيون: واكسيناسيون و خوراندن داروهاي ضد انگلي با هماهنگي اداره دامپزشكي منطقه


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۹ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۰۰:۱۶ ] [ كريمي ]

بز حيواني كنجكاو، تندرو، ماجراجو، بي باك، انتخـاب كننـده نـوع غـذا، تعلـيم پـذير و گوش به فرمان چوپان است ، لذا هميشه جلودار و رهبر گله محسوب مي شود. ولي گوسفند دامي آرام و ترسو و بـه زنـدگي اجتمـاعي تمايـل دارد و بـدون وجـود گلـه نگهـداري آن مشكل است.  بز به خاطر پوشش خاص بدن خود كه از مو و يـا كـرك اسـت، نـسبت بـه تغييـر شـرايط جغرافيايي حساس و لذا در برابر سرما عـاجز و نـاتوان اسـت ولـي پوشـش پـشمي گوسـفند سبب شده تا دماي كم را به راحتي تحمل كند. بز در مراتع كوهستاني، صعب العبور، سنگلاخي كه ساير حيوانات قادر به چرا نيستند بـه آساني چرا و توليد محصول مـي كنـد و از سرشـاخه هـا نيـز اسـتفاده مـي كنـد . همچنـين در مراتـع مشجر، دشت هاي خشك و كم آب و مناطق بياباني و كويري حاوي خـار بخـصوص زمـاني كـه خارشتر توليد دانه ميكند بخوبي چرا ميكند، ولي گوسفند تمايل به چرا از روي زمين دارد.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۹ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۵۵:۳۶ ] [ كريمي ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب